S

COMPANY NAME

Program name

Computer Cognition

Acuity

PLANTRAC

Dekker Ltd.

TRAKKER PLUS

PROGRAM FEATURES

USER SERVICES

e rj

OBI GBl eat

¿Bl

OM :596í »0 0052t +001 OBA 1861 00 96EÏ 000G :ou 'EBfll 'OÛD05JÏ +oooz 'ou -raei 'oo aezit

OSÍ «0« ÇB61 OC DOBlt

■ou -a "(jsisi m o í) soa-3ri;s« '*ip pjbh :«(iuoui jotos -(»Ki i»mtB>o nei5-9iqiisduico » lv.'ix/oj na

ESA ':,'.»*J SOQ-Jd.' jlN 'W l-'t'J JO frAUp H5!P , JO] LOL |-|0;; IftfnQH Wl 00plrt9|BJ. ' '-'Yl OOZS Bub* SA Bus« 051 dH *«|q(»*IUM » IVilE.'Sd HB "ou V ubjuoj -1',' '(lAivi » u n soa 3disw -lap pian lo oANp nsip i :jie9/-osa EUBnsjms ■>isi5-BueM '»(qfwimoo JOiv.'lx.'Sd CO ou 9B 03 (J«B| 10

0 Î) SOa-Od/EM :n«lP PIBH 3d -iBUOisrnttUcl Ii «oquiBB 330 0Ç1 dH '«WSBifc*» jo IW/lX/Od Ha

- 'otttg 'soo-sw-w piBiy jo s in up jfTjp Î 'WB!i«L lOBuau Jofoo i-moquieü 030 'WON 3d UBM 031 dH a|Q!|B4u«l jo iV/ÜCIOd na

: ] :bpou-jo^1!ajiov :p»i!m!ntn psiiiuDun -— i»iiiiiiiun

:asA :pB|mi![iJn :pB|iiui|un 0005 raes r-t^V. 'pA&g 'jaojjï-uo-aiiaiiov '— y "og '>«01

■tfíeo Ginoti IMOJJ& UO AUAIIOV :ON :i 001 966 -OOQl

sei ski

00051 -Mt:iB8l SOSBeit 000si rwAiiBGi icjoseeit

:|®3SBd socl-OdJEH plag jo síAijp Hnp î *> i "yflss-i>iti!ii»<ii>o= jo iv.'ix'3d ma

■— :rt3E»d 'SOO-DdiSr» ^sip pj&q jo BOA|jp »5!p z » l x9ss Biqilidiuop JO iv'u'» mal

■SBA Oí :5E loooî '-OOOZ

ES 'ou ÍBBl -OO'SSIZI

PIBLJ 10 BOAljp j(b!p ¡ JO \ XB9I;-Oiq'lBÍlUOO |0 i¥/L)(/3d «01

ou ptpü tea aoo'odfsn

P«H -jwis-iv na 'josí-B|tw"fuioo jo ix ra

' _ ipsBiuiwi :see

£81 lei

001 fc» -ÏB9I. OO OOBCt-DO DOBI» "+0TO1 !« fcOgflBl*

juviupd Boo-sn "Hflip pjtïh 1 g-araiBd ■ ' wjx na ou D SOO-Od.'Sn :HS|p P'»H :ioi|uoui jo|oq [:->'.':■ oiLfdiur] >Rig ■< '1 Itfdu - jo i.v H«

«IQBUtA

:BP0U-U0-4IA|L3V :*CUJB-U0-A|1A|13Y ISBA 'Oi 001 :66 -OOOE MÂtvj ^poL4|aia UJBJbBIP BOUOPBOBjd) HOd IpailUJII'Jn

-poiiuiiiun :paMiunun :paii^!un

Ml a/i

ooooi :eaei wosnt oœ :sB9i t oo asilt

PJ«i< » »»up W S :>i2is^iq!lï[iiuoo jo Ha on :u&jjjod

'SwriijWA :XVA 33a 'WAoain 330 (Buoinefoy 030

tripa 'ejnoH apüu-uoÁi^jjv ■aoA -9 -OOS :panui|iun 'f>81'U»fjfl c/.h] ïapou-uo-^)tA]iov

-BBA> rxoi -xoi ~>ioi

jaquinw epjAja§ wpESH

■bi»p oí píos s nun :p»i»|ojit j [' :: ipapappjjui aj&a . :< >' i ■:* ;mn

HOiivnuQdNi U5KU0

¿«iqtlieAe bpoj lupjßoid ■1 LaBsnäuBi luejQoj^ UIÜ^BAB âu|)ejBdo IBOjqjp (. !jo]|uoiu i0}03 ipjbo íihijdp10 nvh jñ^d'-jn- jo rrt

1JOW1BH -BiqBllBAÏ UOÜffPOHÍ ooinosBi '.-11-: jad jaqiunu Tío - |(- jad jaqiunu -6uiiiseji eojnoíBu ,JWO,c jad íauottaim HoofojtJ jad BB]l|Aqov/«i|BBi sänniavdfo nvaaoad

SlN3W3tíl(l03H H31SAS uaindH03

ájemeos J9}ndiuooojoi|/\| juaute6eue|/\| joeteud

Was this article helpful?

0 0
Project Management Made Easy

Project Management Made Easy

What you need to know about… Project Management Made Easy! Project management consists of more than just a large building project and can encompass small projects as well. No matter what the size of your project, you need to have some sort of project management. How you manage your project has everything to do with its outcome.

Get My Free Ebook


Post a comment